GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ
BANATUL DE NORD

Denumira Banatul de Nord ține de poziționarea administrativ teritorială a comunităților ce formează parteneriatul, respectiv în nordul vechii provincii istorice – Banat. Pentru zonă, implementarea LEADER este deosebit de importantă luând în considerare bunul exemplu dat de grupurile de acțiune locală care au implementat strategii de dezvoltare locală în perioada 2007 – 2013 și care au reușit finanțarea unor proiecte ce au adus un mare plus de valoare comunităților rurale. Teritoriul reprezentat de Parteneriatul Banatul de Nord nu a beneficiat de finanțare prin Leader în perioada 2007 – 2013 fapt care generează o nevoie mai mare de dezvoltare/finanțare a zonei față de alte zone care au beneficiat de finanțare. Teritoriul ce face obiectul Strategiei de Dezvoltare Locală se situează în județul Timiș, având la bază cele din nord-estul Banatului și cuprinde arealul administrativ al 8 comune situate în județul Timiș. Pentru perioada 2014 – 2020 parteneriatul Banatul de Nord propune o inițiativă comună de dezvoltare a teritoriului în vederea sporirii calității vieții cetățenilor și ridicarea standardelor de trai la nivelul comunităților. Astfel, parteneriatul urmărește ca și obiectiv general dezvoltarea economică și socială a zonei cu valorificarea resurselor teritoriale precum și oportunitățile de dezvoltare generate de factori externi.