Comitetul de Selecție reprezintă organismul tehnic cu responsabilități privind selectarea în vederea propunerii spre finanțare la AFIR a proiectelor depuse în cadrul SDL, în conformitate cu procedura de evaluare și selectare a proiectelor.

Selecția proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% din membrii Comitetului de Selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat și societate civilă. Dacă unul dintre proiectele depuse pentru selecție aparține unuia dintre membrii comitetului de selecție, persoana/organizația în cauză nu are drept de vot și nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv. 

 

Componența Comitetului de Selecție: Parteneri publici: 28,57%; Parteneri privați: 42,86%; Societate civilă: 28,57%. 

PARTENERI PUBLICI (28,57%)
 PARTENER  FUNCȚIA ÎN CS  TIP/OBSERVAȚII
 COMUNA COȘTEIU  PREȘEDINTE  MEDIU RURAL
 COMUNA BOLDUR  MEMBRU  MEDIU RURAL
PARTENERI PRIVAȚI (42,86%)
 PARTENER FUNCȚIA ÎN CS TIP/OBSERVAȚII
 SC CEDRUS SRL SECRETAR MEDIU RURAL
 SC TOP AGREGATE SRL MEMBRU MEDIU URBAN
 SC AGRO BRANCU SRL MEMBRU MEDIU RURAL
SOCIETATE CIVILĂ (28,57%)
 PARTENER  FUNCȚIA ÎN CS  TIP/OBSERVAȚII
 FUNDAȚIA TEOFANIA  MEMBRU  MEDIU URBAN
 GRUPUL DE PRODUCĂTORI BIOSOL COȘTEIU  MEMBRU  MEDIU RURAL