În România, atât spațiul rural cât și ponderea populației din sate, sunt printre cele mai ridicate din Europa, existând astfel o nevoie clară și accentuată de dezvoltare și modernizare a teritoriului rural. Astfel LEADER, ca instrument menit să asigure dezvoltarea spațiului rural, este de o reală însemnătate pentru întreg teritoriul țării, inclusiv pentru zona reprezentată de parteneriat, denumită Banatul de Nord.

Implementarea Leader în teritoriul rural ajută populația, societatea civilă, actorii publici și privați să colaboreze, să-și cunoască mai bine nevoile de dezvoltare și resursele de care dispun pentru adoptarea unor decizii optime menite să aducă un plus de valoare teritoriului pe care îl reprezintă. Faptul că activitățile derulate sub egida LEADER se desfășoară în parteneriat public-privat-ONG (societate civilă), duce la întărirea capacității de lucru, sporind șansele de reușită în procesul de dezvoltare al satului.

Denumira Banatul de Nord ține de poziționarea administrativ teritorială a comunităților ce formează parteneriatul, respectiv în nordul vechii provincii istorice – Banat. Pentru zonă, implementarea LEADER este deosebit de importantă luând în considerare bunul exemplu dat de grupurile de acțiune locală care au implementat strategii de dezvoltare locală în perioada 2007 – 2013 și care au reușit finanțarea unor proiecte ce au adus un mare plus de valoare comunităților rurale. Teritoriul reprezentat de Parteneriatul Banatul de Nord nu a beneficiat de finanțare prin Leader în perioada 2007 – 2013 fapt care generează o nevoie mai mare de dezvoltare/finanțare a zonei față de alte zone care au beneficiat de finanțare. Teritoriul ce face obiectul Strategiei de Dezvoltare Locală se situează în județul Timiș, având la bază cele din nord-estul Banatului și cuprinde arealul administrativ al 8 comune situate în județul Timiș. Pentru perioada 2014 – 2020 parteneriatul Banatul de Nord propune o inițiativă comună de dezvoltare a teritoriului în vederea sporirii calității vieții cetățenilor și ridicarea standardelor de trai la nivelul comunităților. Astfel, parteneriatul urmărește ca și obiectiv general dezvoltarea economică și socială a zonei cu valorificarea resurselor teritoriale precum și oportunitățile de dezvoltare generate de factori externi.

Despre Grupul de Acțiune Locală Banatul de Nord