Adresa nr. 712 din 05.10.2018

Nota nr. 103 din 24.05.2019

Măsura 4/6B – 1

Măsura 4/6B – 2

Măsura 4/6B – 3

Măsura 4/6B – 4

Măsura 4/6B – Notă prin care raportul de selecție intermediar Nr. 93/16.05.2019 pentru proiectele depuse pe măsura 4/6B – „Promovarea incluziunii sociale în teritoriul Banatul de Nord” – Apelul de selecție 01, sesiunea 01/2019, devine raport final

Măsura 4/6B – Anexa 15 – Fișa de evaluare a eligibilității proiectului – „Promovarea incluziunii sociale în teritoriul Banatul de Nord” –