Strategia de dezvoltare locală versiunea aprobată la 28.11.2019

Cuprins

Anexa 1 – Modificarea SDL – Gal Banatul de Nord Județ Timiș 2019

Capitolul 1: Prezentarea teritoriului și a populației acoperite – Analiză Diagnostic

Capitolul II: Componența parteneriatului

Capitolul III: Analiza SWOT (Analiza punctelor tari, punctelor slabe, oportunităților și amenințărilor)

Capitolul IV: Obiective, priorități și domenii de intervenție

Capitolul V: Prezentarea măsurilor

Capitolul VI: Descrierea complementarității și/sau contribuției la obiectivele altor strategii relevante ( naționale, sectoriale, regionale, județene, etc.)

Capitolul VII: Descrierea planului de acțiune

Capitolul VIII: Descrierea procesului de implicare a comunităților locale în elaborarea strategiei

Capitolul IX: Organizarea viitorului GAL – descrierea mecanismelor de gestionare, monitorizare, evaluare și control a strategiei

Capitolul X: Planul de finanțare al strategiei

Capitolul XI: Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL

Capitolul XII: Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese conform legislației naționale

Anexa 1 – Acord de parteneriat + HCL alte documente justificative

Anexa  2 – Fișa de prezentare a teritoriului Banatul de Nord

Anexa 3 – Componența parteneriatului

Anexa 4 – Planul de finantare Banatul de Nord

Anexa 5 – Harta administrativă și geografică a teritoriului

Anexa 6 – Documente justificative privind animarea

Anexa 7 – Documente justification ale membrilor parteneriatului

Anexa 8 – Atribuțiile corespunzătoare fiecărei funcții din cadrul echipei de implementare SDL

Strategia de dezvoltare locală versiunea aprobată la 09.11.2017

Cuprins

Anexa 1 – Modificarea SDL – Gal Banatul de Nord Județ Timiș

Capitolul 1: Prezentarea teritoriului și a populației acoperite – Analiză Diagnostic

Capitolul II: Componența parteneriatului

Capitolul III: Analiza SWOT (Analiza punctelor tari, punctelor slabe, oportunităților și amenințărilor)

Capitolul IV: Obiective, priorități și domenii de intervenție

Capitolul V: Prezentarea măsurilor

Capitolul VI: Descrierea complementarității și/sau contribuției la obiectivele altor strategii relevante ( naționale, sectoriale, regionale, județene, etc.)

Capitolul VII: Descrierea planului de acțiune

Capitolul VIII: Descrierea procesului de implicare a comunităților locale în elaborarea strategiei

Capitolul IX: Organizarea viitorului GAL – descrierea mecanismelor de gestionare, monitorizare, evaluare și control a strategiei

Capitolul X: Planul de finanțare al strategiei

Capitolul XI: Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL

Capitolul XII: Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese conform legislației naționale

Anexa 1 – Acord de parteneriat + HCL alte documente justificative

Anexa  2 – Fișa de prezentare a teritoriului Banatul de Nord

Anexa 3 – Componența parteneriatului

Anexa 4 – Planul de finanțare Banatul de Nord

Anexa 5 – Harta administrativă și geografică a teritoriului

Anexa 6 – Documente justificative privind animarea

Anexa 7 – Documente justification ale membrilor parteneriatului

Anexa 8 – Atribuțiile corespunzătoare fiecărei funcții din cadrul echipei de implementare SDL

Strategia de dezvoltare locală - Varianta inițială

Cuprins

Introducere

Capitolul 1: Prezentarea teritoriului și a populației acoperite – Analiză Diagnostic

Capitolul II: Componența parteneriatului

Capitolul III: Analiza SWOT (Analiza punctelor tari, punctelor slabe, oportunităților și amenințărilor)

Capitolul IV: Obiective, priorități și domenii de intervenție

Capitolul V: Prezentarea măsurilor

Capitolul VI: Descrierea complementarității și/sau contribuției la obiectivele altor strategii relevante ( naționale, sectoriale, regionale, județene, etc.)

Capitolul VII: Descrierea planului de acțiune

Capitolul VIII: Descrierea procesului de implicare a comunităților locale în elaborarea strategiei

Capitolul IX: Organizarea viitorului GAL – descrierea mecanismelor de gestionare, monitorizare, evaluare și control a strategiei

Capitolul X: Planul de finanțare al strategiei

Capitolul XI: Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL

Capitolul XII: Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese conform legislației naționale

Anexa 1 – Acord de parteneriat + HCL alte documente justificative

Anexa  2 – Fișa de prezentare a teritoriului Banatul de Nord

Anexa 3 – Componența parteneriatului

Anexa 4 – Planul de finanțare Banatul de Nord

Anexa 5 – Harta administrativă și geografică a teritoriului

Anexa 6 – Documente justificative privind animarea

Anexa 7 – Documente justification ale membrilor parteneriatului

Anexa 8 – Atribuțiile corespunzătoare fiecărei funcții din cadrul echipei de implementare SDL