GHIDUL SOLICITANTULUI ȘI ANEXE MĂSURA 2/2A - SOLUȚII INOVATIVE PENTRU O AGRICULTURĂ COMPETITIVĂ ÎN TERITORIUL BANATUL DE NORD

Ghidul solicitantului pentru Măsura 2/2A – Soluții inovative pentru o agricultură competitivă în teritoriul Banatul de Nord

Anunt lung – Lansare apel de selecție pentru măsura M2/2A

Anunt scurt – Lansare apel de selecție pentru măsura M2/2A

Anexa nr. 1 – Fișa măsurii M2/2A

Anexa nr. 2 – Cerere de finanțare

Anexa nr. 3 – Studiu de fezabilitate conform HG907 – 2016

Anexa nr. 3 – Studiu de fezabilitate anexa B

Anexa nr. 3 – Studiu de fezabilitate anexa C

Anexa nr. 4 – Contract de finanțare

Anexa nr. 5 – Declarație privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de stat și de minimis

Anexa nr. 6 – Declarație pe propria răspundere privind înregistrarea proiectului în cadrul altei măsuri din PNDR

Anexa nr. 7 – Angajament privind utilizarea cofinanțării private

Anexa nr. 8 – Declarație pe propria răspundere a beneficiarului de proiecte din cadrul Strategiei de Dezvoltare a GAL Banatul de Nord

Anexa nr. 9 – Codul bunelor practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole

Anexa nr. 10 – Calculatorul capacității stocare și ămprăștiere gunoi grajd 

Anexa nr. 11 – Instrucțiuni privind evitarea creării de condiții artificiale în accesarea SDL 2014 – 2020

Anexa nr. 12 – Zone vulnerabile la Nitrați (ZVN) conform Ordinului nr. 1552 din 3 decembrie 2008

Anexa nr. 13 – ANEXA I Lista prevăzută la art. 38 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene

Anexa nr. 14 – Lista Asociatiilor acreditate de ANZ

Anexa nr. 15 – Lista raselor autohtone (indigene) eliberată de Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu”

Anexa nr. 16 – Tabel privind corelarea puterii mașinilor agricole cu suprafața fermei

Anexa nr. 17 – Procedura generală de evaluare și selecție a proiectelor

Anexa nr. 18 – Fișa de evaluare a conformității

Anexa nr. 19 – Fișă de verificare a eligibilității proiectului

Anexa nr. 20 – Fișă de verificare teren

Anexa nr. 21 – Fișă de verificare a criteriilor de selecție

Anexa nr. 21 – Fișa de verificare a criteriilor de selecție

Anexa nr. 20 – Fișa de verificare pe teren

Anexa nr. 19 – Fișa de verificare a eligibilității proiectului

Anexa nr. 18 – Fișa de evaluare a conformității

Anexa nr. 17 – Procedura generală de evaluare și selecție a proiectelor

Anexa nr. 16 – Tabel privind corelarea puterii mașinilor agricole cu suprafața fermei

Anexa nr. 15 – Lista raselor autohtone (indigene) eliberată de Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu”

Anexa nr. 14 – Lista Asociațiilor acreditate de Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof, Dr. G.K. Constantinescu”

Anexa nr. 13 – ANEXA I Lista prevăzută la art. 38 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene

Anexa nr. 12 – Zone vulnerabile la Nitrați (ZVN) conform Ordinului nr. 1552 din 3 decembrie 2018

Anexa nr. 11 – Instrucțiuni privind evitarea creării de condiții artificiale în accesarea SDL 2014-2020

Anexa nr. 10 – Calculatorul capacității de stocare și împrăștiere gunoi grajd

Anexa nr. 9 – Codul bunelor practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole

Anexa nr. 8 – Declarație pe propria răspundere a beneficiarului de proiecte din cadrul strategiei de dezvoltare a GAL Banatul de Nord

Anexa nr. 7 – Angajament privind utilizarea cofinanțării private

Anexa nr. 6 – Declarație privind înregistrarea proiectului în cadrul altei măsuri din PNDR

Anexa nr. 5 – Declarație pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de stat și a ajutoarelor de minimis

Anexa nr. 4 – Contract de finanțare

Anexa C la Anexa nr. 3 – Studiu de fezabilitate

Anexa B la Anexa nr. 3 – Studiu de fezabilitate

Anexa nr. 3 – Studiu de fezabilitate

Anexa nr. 2 – Cererea de finanțare

Anexa nr. 1- Fișa măsurii M2/2A

Anunț lung – Lansare apel Măsura 2/2A

Anunț scurt Măsura 2/2A

Ghidul Solicitantului pentru Măsura 2/2A – Soluții inovative pentru o agricultură competitivă în teritoriul Banatul de Nord – versiune din data de 08.12.2017

GHIDUL SOLICITANTULUI ȘI ANEXE MĂSURA 3/6A - DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚILOR NON-AGRICOLE ÎN TERITORIUL BANATUL DE NORD

RAPORT DE SELECȚIE FINAL A PROIECTELOR

GHIDUL SOLICITANTULUI ȘI ANEXE MĂSURA 4/6B - PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE ÎN TERITORIUL BANATUL DE NORD

Grupul de Acțiune Locală Banatul de Nord lansează apelul de selecție pentru Măsura M4/6B „Promovarea incluziunii sociale în teritoriul Banatul de Nord”

Grupul de Acțiune Locală Banatul de Nord lansează apelul de selecție pentru Măsura M4/6B „Promovarea incluziunii sociale în teritoriul Banatul de Nord” – Anunț lung

ANEXA NR. 1 – Cerere de Finanțare

ANEXA NR. 2 – Fișa măsurii măsura 4/6B

ANEXA NR. 3 – Model studiu de fezabilitate

ANEXA NR. 4 – Recomandări privind elaborarea analizei cost-beneficiu

ANEXA NR. 5 – Memoriu justificativ 9 pentru proiecte fără lucrări de construcții și/sau montaj, întocmite de solicitanți publici)

ANEXA NR. 6 – Contract de Finanțare

ANEXA NR. 7 – Declarație pe propria răspundere a beneficiarului de proiecte din cadrul strategiei de dezvoltare a GAL Banatul de Nord

ANEXA NR. 8 – Rezultate finale recensământul populației 2011

ANEXA NR. 9 – Studiu privind stabilirea potențialului socio-economic de dezvoltare al zonelor rurale

ANEXA NR. 10 – Lista UAT-urilor cu valorile IDUL corespunzătoare

ANEXA NR. 11 – Model Hotărâre Consiliu Local privind implementarea proiectului „Achiziție de utilaje pentru serviciile publice locale”

ANEXA NR. 12 – Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea solicitantului

ANEXA NR. 13 – Procedura generală de evaluare și selecție a proiectelor în cadrul SDL Finanțat prin Leader 2014 – 2020

ANEXA NR. 14 – Fișa de verificare a conformității

ANEXA NR. 15 – Fișa de evaluare a eligibilității proiectului

ANEXA NR. 16 – Fișa de verificare pe teren

ANEXA NR. 17 – Fișa de verificare a criteriilor de selecție

Ghidul solicitantului pentru Măsura M4/6B „Promovarea incluziunii sociale în teritoriul Banatul de Nord”