GHIDUL SOLICITANTULUI ȘI ANEXE MĂSURA 4/6B - PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE ÎN TERITORIUL BANATUL DE NORD

Grupul de Acțiune Locală Banatul de Nord lansează apelul de selecție pentru Măsura M4/6B „Promovarea incluziunii sociale în teritoriul Banatul de Nord”

Grupul de Acțiune Locală Banatul de Nord lansează apelul de selecție pentru Măsura M4/6B „Promovarea incluziunii sociale în teritoriul Banatul de Nord” – Anunț lung

ANEXA NR. 1 – Cerere de Finanțare

ANEXA NR. 2 – Fișa măsurii măsura 4/6B

ANEXA NR. 3 – Model studiu de fezabilitate

ANEXA NR. 4 – Recomandări privind elaborarea analizei cost-beneficiu

ANEXA NR. 5 – Memoriu justificativ 9 pentru proiecte fără lucrări de construcții și/sau montaj, întocmite de solicitanți publici)

ANEXA NR. 6 – Contract de Finanțare

ANEXA NR. 7 – Declarație pe propria răspundere a beneficiarului de proiecte din cadrul strategiei de dezvoltare a GAL Banatul de Nord

ANEXA NR. 8 – Rezultate finale recensământul populației 2011

ANEXA NR. 9 – Studiu privind stabilirea potențialului socio-economic de dezvoltare al zonelor rurale

ANEXA NR. 10 – Lista UAT-urilor cu valorile IDUL corespunzătoare

ANEXA NR. 11 – Model Hotărâre Consiliu Local privind implementarea proiectului „Achiziție de utilaje pentru serviciile publice locale”

ANEXA NR. 12 – Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea solicitantului

ANEXA NR. 13 – Procedura generală de evaluare și selecție a proiectelor în cadrul SDL Finanțat prin Leader 2014 – 2020

ANEXA NR. 14 – Fișa de verificare a conformității

ANEXA NR. 15 – Fișa de evaluare a eligibilității proiectului

ANEXA NR. 16 – Fișa de verificare pe teren

ANEXA NR. 17 – Fișa de verificare a criteriilor de selecție

Ghidul solicitantului pentru Măsura M4/6B „Promovarea incluziunii sociale în teritoriul Banatul de Nord”